لایت باکس کریستالی

لایت باکس کریستالی
لایت باکس کریستال زیباترین نوع لایت باکسبرای محیط های داخلی میباشد . ضخامت کم، نور حاشیه منعکس شده و کیفیت چاپ فوق العاده  لایت باکس کریستال زیبایی خاصی به این نوع لایت باکس بخشیده است .
ساختارلایت باکس کریستال :
لایت باکس کریستال متشکل از پلکسی گلاس ۲ میلی متر (ضفحه فوقانی ) ، چاب با کیفیت بک لیت ، پلکسی گلاس ۸ میلی متر  و صفحه منعکس کننده میباشد که از طریق فیکسچر های اتصال به راحتی قابل نصب خواهد بود .

 

 

 

نمایش یک نتیجه