پرچم تشریفات

استفاده ازپرچم تشریفات معمولآ در سالن های کنفرانس،اتاق مدیران و کارکنان ،هتل ها و نمایشگاهها  متداول می باشد و می تواند به عنوان ابزاری تبلیغاتی در جهت دیده شدن و برجسته نمودن یک برند و مجموعه مورد استفاده قرار گیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.